LA NOSTRA MISSIÓ

Per tal d'assolir aquest repte, ens basarem en la innovació. La manca de tecnologia adequada a les plantes de triatge no permet reciclar els productes d'alumini i acer lleuger. Actualment, aquests materials es malbaraten i acaben als abocadors.

Per tal de posar-hi remei, a COAALI treballem per ampliar la capacitat de classificació dels residus i la recollida i reciclatge d'aquests productes a ciutats pioneres a Espanya. Per a això, la coalició impulsarà la implantació de solucions tecnològiques innovadores en aquestes ciutats.

A més a més, volem que a la ciutadania li resulti més fàcil i còmode reciclar aquests residus, fent que sigui possible dipositar-los al contenidor groc.

Busquem ciutats pioneres que implantin un sistema de recollida i reciclatge d'aquests materials per tal que no se'n malbarati el valor als abocadors.